Veldedighet

20% av inntektene fra salget av Coexista går til formål i overensstemmelse med Coexistas budskap. For å avgjøre hvordan de veldedige midlene skal brukes og fordeles er det nedsatt en etisk gruppe.

COEXISTA DONERER 25.000 NOK TIL WILDX

Oslo, februar 2017.

Takket være din støtte gjennom kjøp av Coexista-armbånd og fotlenke har Coexista donert 25.000 NOK til stiftelsen WildX.no, Norges eneste flerkulturelle frilufts- og miljøvernorganisasjon. Pengene skal benyttes til innkjøp av nødvendig utstyr slik at WildX kan fortsette å bringe innvandrerungdom ut i norsk natur. I tillegg vil Coexista arrangere workshop i film- og historiefortelling for WildX’ deltakere.

OM WILDX (hentet fra wildx.no)
Vi vil at minoritetsungdom skal erobre nye deler av det norske samfunnet. Vi lærer førstehjelp, orientering, bålfyring, dyreliv, jakt, fiske, matlaging utendørs, vi padler, går lange turer, bor i telt, bor i hytter, bor i gapahuk eller sover under stjernene. Vi møter rådyr, grevling, elg, mink, ørret og abbor. Vi driver forskningsfiske, jakter rådyr, fanger mink og tar jegerprøve.

 

 

 

Siden lanseringen av Coexista den 25. september 2015 på Nobels Fredssenter i Oslo har det skjedd mye. Her følger en oppsummering:
Salget av Coexista høsten 2015 og ikke minst julesalget samme år gikk over all forventing. Ikke bare klarte vi å dekke inn samtlige kostnader ved å starte prosjektet. Vi gikk også med et overskudd som gjorde at vi kunne kjøpe inn nye smykker uten å måtte ta opp nytt lån. Dessuten utviklet vi nye fargekombinasjoner til eksisterende design og produserte et nytt design med tydeligere visuell profil. Alle variantene er tilgjengelig i nettbutikken.
I 2016 konsentrerte vi oss om å inngå avtaler med forhandlere som videreselger Coexista-armbåndene og å formidle historien og budskapet bak prosjektet. Nina Grünfeld har i 2016 holdt mer enn 50 foredrag i hele Norge, primært for elever på ungdomstrinnet og videregående, bl.a. i samarbeid med Den kulturelle skolesekken. Der forteller hun om Coexista og nødvendigheten av at vi arbeider for et inkluderende og tolerant samfunn.
Salget i 2016 gikk jevnt og trutt igjennom hele året med et godt oppsving før jul. Overskuddet ble ikke det samme som i 2015 men økt erfaring gjør at vi nå setter inn støtet for å spre kjennskapen til Coexista. Vi har oversatt hjemmesiden til fransk og arbeider med en tysk hjemmeside. Spansk hjemmeside står også på listen. Etter presidentvalget i USA har norske studenter i Washington tatt kontakt og ønsker å bidra til å spre Coexista.com. Det syns vi er stor stas.
Utover å fortsette det gode arbeidet med å profilere Coexista vil vi i 2017 lansere en internasjonal designkonkurranse. Fem heldige vinnere vil få sitt smykkedesign produsert og vi vil profilere vinnerne og designet deres i våre SoMe-kanaler.
Målet med økt profilering av Coexista.com er å øke salget. Ved å generere midler kan vi fortsette det holdningsskapende arbeidet med å oppnå økt toleranse og fredelig sameksistens i samfunnet vårt.

 

ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE FÅR LÆRE OM FILM OG HISTORIEFORTELLING

Oslo, januar 2016.

I samarbeid med Uranienborg skole i Oslo utvikler Coexista vårt første veldedige prosjekt rettet mot enslige mindreårige asylsøkere. Gjennom workshops vil Coexista gi opplæring i historiefortelling gjennom levende bilder. Målet er at deltakerne skal sette ord og bilde på sin egen historie og erfaring, og samtidig lære vår kultur å kjenne gjennom våre narrative tradisjoner. I undervisningen vil deltakerne, som for det meste består av gutter i alderen 15-18 år, møte flere kvinnelige kunnskapsformidlere. Dette fordi deltakerne skal få en opplevelse av Norge som et likestilt samfunn mellom kjønnene.
Mange av deltakerne i målgruppen har manglende lese- og skriveferdigheter. I stedet for å begynne med ordet tar vi utgangspunkt i det levende bildet og vår historiefortelling. Alt har en begynnelse, en midt og en slutt. Vi er alle hovedpersoner i våre egne liv som skal overkomme hindringer og utfordringer. Hvordan vi velger å se historien vår, både den som har vært og den som skal komme, er avgjørende for selvfølelsen og mestringsevnen vår. Coexistas veldedige workshop har som mål å gi de enslige mindreårige asylsøkerne noen verktøy som kan hjelpe dem på veien videre i å bli kjent med seg selv i et nytt land og en ny kultur.

 

MEDLEMMENE I DET ETISKE RÅDET

 

Henrik Syse kopi

Henrik Syse er filosof. Han er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), og han underviser dessuten ved Forsvarets Høgskole, Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og Bjørknes Høyskole. Han var postdoktorstipendiat ved Universitetet i Oslos etikkprogram 2002–2005. Syse var fra 2005 til 2007 leder for eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management (NBIM), der han arbeidet med integreringen av etiske og sosiale spørsmål i Oljefondets (dvs. Statens pensjonsfond – Utlands) bruk av sine aksjonærrettigheter. Syse har publisert en rekke artikler og bøker innenfor religion, filosofi, etikk, business og politikk, og han arbeider for tiden spesielt med krigens etikk. Han er også en mye brukt foredragsholder. Fra 2015 er Syse medlem av Den norske Nobelkomité.

 

Birgitte Lange-farger 20150612-_DSC0202Birgitte Lange er generalsekretær i Redd Barna og tidligere assisterende direktør i Utlendingsdirektoratet. Hun har mange års ledererfaring blant annet fra Kirkens Bymisjon og Kulturdepartementet og har bred erfaring fra frivillig sektor, privat næringsliv og det offentlige. Lange sitter i styret for Stiftelsen Scheibler. Hun har utgitt to bøker og høsten 2015 kom hennes tredje bok Hjemmestedet. Lengselen etter å komme hjem.
Lange har både profesjonelt og privat i mer enn 20 år arbeidet med sivilsamfunn, betydningen av å skape møteplasser mellom mennesker, dialogspørsmål og med forhold knyttet til utenforskap, fellesskap, inkludering og mangfold. Birgitte Lange er statsviter.

 

 

Skjermbilde 2015-08-21 kl. 09.58.14Nina Grünfeld er initiativtaker til Coexista. Til daglig er hun filmskaper i Gründer Film med flere personlige dokumentarfilmer bak seg. Nina er førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer det hun underviser i regi for dokumentarfilm. I tillegg har Nina hatt en rekke styreverv innenfor kunst- og kulturorganisasjoner.
Høsten 2015 kom Nina med den kreative dokumentarfilm ”Ninas Barn”. Filmen handler om det jødiske barnehjemmet i Oslo under 2. Verdenskrig. Sammen med Espen Holm har hun også skrevet boken ”Ninas Barn” som kom ut på Kagge forlag høsten 2015. Det var under arbeidet med filmen og boken at ideen til Coexista ble unnfanget og utviklet. Les mer om filmen og boken «Ninas barn» her.

 

 

IMG_6972Zeeshan Malik Abdullah og Hajran Arshad er to av initiativtakerne bak Fredens ring rundt synagogen.

Zeeshan arbeider som frilanser innen dokumentar- og kortfilm. Bak seg har han studier i statsvitenskap og Sør-Asia studier ved Universitetet i Oslo. Filmutdannelsen har han fra NISS og MI. Zeeshan brenner for film og kreativtet, og å gjøre noe godt for det globale samfunnet og samholdet.

Hajran har til tross for sin unge alder viet mye av sin tid til veldedighet og omsorgsarbeid. Når hun ikke arbeider i et omsorgshjem, jobber hun med veldedige arrangementer. Nylig var hun i Ungarn for å møte og hjelpe syriske flyktninger.