Historien

Etter terroren i Brüssel, Paris og København, og tilbakevendende trakassering av muslimer og jøder i Europa, har jeg utviklet et "verktøy". Dette verktøyet kaller jeg Coexista og kommer i form av et enkelt armbånd som appellerer til ytringsfrihet, toleranse, forbrødring og fredelig sameksistens.

Nina Grünfeld, august 2015.

 

Når man ser nyheter eller leser i media kan man få følelsen av at verden er befolket av ekstremister som søker krig og konflikt. Her hjemme i Norge, og i vesten fokuseres det mye på konflikter mellom minoriteter og majoritet, og problemer ved immigrasjon og fundamentalisme.
De aller fleste ønsker fred og fordragelighet, for seg selv, sine familier og sine medmennesker. De færreste muslimer er tilhengere av IS eller islamsk fundamentalisme. Svært mange jøder tar avstand fra okkupasjonspolitikken som føres av den israelske regjeringen. Men i norsk og vestlig media kan man til tider få opplevelsen av det motsatte. At alle jøder og muslimer er religiøse og at mange er fanatikere, mens sannheten er den motsatte. De fleste lever sekulære liv, – noen med familietradisjoner forankret i en religiøs kultur, slik også de fleste etniske nordmenn og europeere gjør, med tradisjoner som jul og påske hentet fra kristendommen.

IDEEN
Ideen til Coexista kom da jeg vinteren 2015 skulle spille inn en rekonstruert scene til min nye dokumentarfilm ”Ninas barn”. Tilfeldigheten ville ha det til at dette skjedde like etter terrorangrepene på Charlie Hebdo og en kosherforretning i Paris, og noen uker senere angrepet på kulturhuset Krudtønnen og synagogen i København.
Filmen og boken ”Ninas barn” handler om det jødiske barnehjemmet i Oslo under 2. Verdenskrig. Faren min Berthold var et av barna og jeg er oppkalt etter Nina Meyer, kvinnen som etablerte og drev hjemmet. Scenen jeg skulle spille inn forteller om da jeg som student i København besøkte Nina Meyer i hennes hjem. Vi pratet om krigen og hun fortalte spennende anekdoter. Nina Meyer var ikke religiøs, men på et tidsunkt ga hun meg et smykke i gave, en Davidsstjerne i sølv med en grønn sten i midten. Smykket har jeg hatt i alle år, men det har stort sett blitt liggende i smykkeskrinet.

Ninas Children_signature liten

For å lese mer om filmen og boken ”Ninas barn”, klikk her.

I sammenheng med filminnspillingen fant jeg det fram og fikk lyst til å ta det på, kanskje påvirket av terrorhendelsene. Følelsen av å ta det på var sterk, noe som førte til at jeg tok et bilde av det rundt halsen, og postet på bildet Facebook. For første gang bar jeg Davidsstjernen med en naturlig stolthet, men også med en visshet om at jeg ville si noe om hvem jeg er og min identitet. Facebook-posten fikk raskt flere hundre likes og utallige støttende kommentarer. Det rørte meg.

Skjermbilde 2015-08-17 kl. 13.09.47

Ikke lenge etter terroren i Paris og København var det en gruppe muslimer i Oslo som den 21. februar 2015 tok initiativ til å danne en fredens ring rundt synagogen i Oslo. De ville vise at de tok avstand fra vold, terror og ekstremisme, og avkrefte myten om at alle muslimer er jødehatere.
I kjølvannet av fredens ring og Facebook-posten med davidsstjernen ble jeg invitert til NRK P2´s radioprogram Ekko for å møte Zeeshan Abdullah, en av initiativtagerne til fredens sirkel. Det var fint og lærerikt å lytte til Zeeshan. På en god måte formidlet han hvor urimelig det er at all verdens muslimer må stå til ansvar for terror og ekstremisme som utøves i Islmas navn, og at unge muslimer vil og kan skille mellom jødehat og Israelkritikk. Under samtalens gang slo det meg at vi trenger et symbol, et verktøy vi alle kan ikle oss for å vise at vi tar avstand fra islamofobi, antisemittisme og ekstremisme.
Det vi trenger mer av er ikke spektakulære oppslag og nyheter som resulterer i avstandstagning og  fordømming, men fokus på konstruktive ideer og handlinger. Et eksempel på dette er nettopp fredens ring rundt synagogen i Oslo. Coexista er skapt i samme ånd og har som mål å understøtte at toleranse og fredelig sameksistens er bra og ”kult”.

PERSONLIG ERFARING
Utover å ha et ønske om å fokusere på konstruktive krefter i samfunnet, har jeg personlige erfaringer som motiverer meg til å jobbe med denne tematikken. I 2006 kom Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hjem til mine foreldre og sa at de ikke kunne bo i sitt eget hjem. Faren min, som var rettspsykiater, sto øverst på likvidasjonslisten til en radikal muslim som han hadde møtt i retten. At han var jøde foruroliget PST ytterligere. Dette var en vond opplevelse for min familie og minnet oss om tapet av min fars slekt under Holocaust.

I DAG
Dagens vestlige samfunn er befolket av en rekke minoriteter. Blant de minste er jødene og blant de største er muslimene. Jeg ser med uro på hvordan samfunnsutviklingen med trangere økonomiske forhold skyver unge muslimer ut av arbeidslivet og marginaliserer dem. Den frustrasjonen som da oppstår vil kunne bidra til religiøs radikalisering av muslimer som i sin tur resulterer i konflikt med det sekulære storsamfunnet. Spørsmål som ytringsfrihet og blasfemi har og vil kunne danne grunnlag for eksplosive debatter og konfrontasjoner, igjen. I konfrontasjonen mellom disse to gruppene ser jeg med uro på hvordan jødene nok en gang havner i klem og blir ofre. Både i København og Paris ble sivile jøder drept som resultat av planlagte angrep, samtidig som det primære målet var å ramme institusjoner som forsvarte ytringsfrihet. Denne formen for antisemittismen må bekjempes. Likeså må islamofobien som får grobunn etter slike terrorhendelser bekjempes. Som ung muslim i Norge og vesten i dag skal man ikke måtte tåle å bli mistenkeliggjort eller ansvarliggjort for ideer man ikke har eller handlinger man ikke har begått.
Som en med jødisk bakgrunn ville jeg bli lykkelig og beroliget ved å se at mine medmennesker bærer et symbol som viser at vi vil leve i fred og fordragelighet med hverandre. Jeg håper og tror at dette også gjelder for mine muslimske, kristne, og ikke-religiøse medmennesker. Coexista er et slikt symbol.

VISJONEN
Coexista fyller et behov som ligger på et ideologisk og psykologisk plan, både for individ og samfunn. Coexista skal bidra til at du lett kan vise for deg selv og omverdenen at du tar standpunkt for toleranse og fredelig sameksistent i et flerkulturelt samfunn. Ved å gi hvert enkelt menneske muligheten til aktivt å ta standpunkt, og samtidig bidra økonomisk ved at en andel av smykkets inntekter går til veldedighet i tråd med smykkets budskap, håper jeg Coexista vil ha en individ- og samfunnsoppbyggelig effekt.
I tillegg vil jeg at Coexista skal bidra til debatt og bevisstgjøring. Jeg håper at det at du og andre bærer Coexista kan være kilde til gode samtaler.

Fredens_sirkel 1

Fredens ring rundt synagogen i Oslo, 21. februar 2015.