Visjon

Når du leser eller ser nyheter kan du lett få inntrykk av at verden er befolket av ekstremister som søker krig og konflikt, og at jøder og muslimer utelukkende er religiøse fanatikere. Sannheten er at de fleste muslimer og jøder lever sekulære liv med ønske om å leve i fred og fordragelighet med sine medmennesker. Noen feirer høytider, slik flertallet av etniske nordmenn og europeere gjør med tradisjoner som jul og påske, hentet fra kristendommen. Denne virkeligheten har dessverre en tendens til å drukne i medienes fokus på konfliktfylte temaer om minoriteter vs. majoriteten og problemstillinger knyttet til migrasjon og fundamentalisme.

En rekke minoriteter befolker dagens vestlige samfunn. Jødene er blant de minste og muslimene blant de største. Marginalisering og påfølgende frustrasjon bidrar til radikalisering som truer ytringsfriheten og skaper økt rasisme. Nok en gang havner europeiske jøder i klem. Denne antisemittismen må bekjempes. Det samme må islamofobi. Ingen ung muslim skal ikke måtte holdes ansvarlig for ideer de ikke har, eller handlinger de ikke har begått.

Som en med jødisk bakgrunn vil jeg bli lykkelig og beroliget av å se mine medmennesker bære et symbol som viser at vi vil leve i fred og fordragelighet med hverandre. Coexista er et slikt symbol.

Coexista fyller et behov som ligger på et ideologisk og psykologisk plan, både for individ og samfunn. Coexista skal bidra til at du, i et flerkulturelt samfunn, lett kan vise for deg selv og omverdenen at du tar standpunkt for toleranse og fredelig sameksistent. Ved å gi hvert enkelt menneske muligheten til aktivt å ta standpunkt, håper jeg Coexista vil ha en oppbyggelig effekt, på individ- og samfunnsnivå. I tillegg ønsker jeg at Coexista kan bidra til debatt og bevisstgjøring. Jeg håper, at når du og andre bærer Coexista, vil dette kunne være en kilde til gode samtaler og mulige vennskap.

Grunnlegger, Nina Grünfeld

 

Nina Grünfeld, grunnleggeren av Coexista, er filmregissør, produsent og forfatter. Hun er professor ved Høgskolen i Innlandet, hvor hun underviser i regi for dokumentarfilm. For tiden er hun prodekan for kunstnerisk forskning ved Den norsk filmskolen og fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi. Grünfeld er mest kjent for sine personlige dokumentarfilmer. Nina deltar i offentlige debatter og holder foredrag for barn og unge, ulike kulturinstitusjoner, samt offentlig og privat næringsliv.