Bli med

FINANSIER DITT EGET COEXISTA-PROSJEKT

Har du et prosjekt som skal finansieres, og som innholdsmessig er i tråd med Coexistas budskap? Da kan du selge Coexista og få en andel av salgssummen fra hvert enkelt smykke som du selger. Send en mail til post@coexista.com og fortell om prosjektet ditt. Legg ved dokumentasjon som bekrefter prosjektets realitet og vi inngår avtale om videresalg av smykker til ditt veldedige formål.

Vi støtter kunst-, kultur- og idrettsutveksling mellom ulike folk og nasjoner, der det fins møteplasser som bidrar til innsikt og forståelse for fredelig sameksistens. Vi vil også støtte skoleungdom som skal reise til Polen og Tyskland for å besøke konsentrasjonsleirene og Stasi-fengselet, av typen Hvite busser og Aktive fredsreiser.

Så snart ditt Coexista-prosjekt er godkjent, inngår vi en avtale der du handler armbånd til en redusert pris. Deretter selger du Coexista videre til veiledende pris og beholder mellomværende til ditt formål. Avtale inngås med én person som er myndig og som står økonomisk ansvarlig. For å inngå avtale kreves et minimumssalg av 50 smykker.

IMG_7080

IMG_3633

IMG_3680

IMG_3722